بازدید هیئت مدیره شرکت شسبد از دفاتر صندوق بازنشستگی فولاد البرز مرکزی

هیئت مدیره شسبد طی سفر به استان مازندران از دفاتر صندوق بازنشستگی فولاد البرز مرکزی (زیراب، قائمشهر و ساری) بازدید بعمل آورده و در جلسه هم اندیشی با هیئت مدیره و اعضای محترم کانون بازنشستگی البرز مرکزی شرکت و با برخی از بازنشستگان محترم دیدار داشتند، در این جلسه خواسته های ایشان مورد طرح و بررسی قرار گرفت.
در ادامه هیئت مدیره با حضور در منزل تعدادی از بیماران صعب العلاج این منطقه از ایشان عیادت نموده و مشکلات و خواسته های ایشان را مورد بررسی و در دستور کار قرار دادند.