هیئت مدیره شسبد گزارش عملکرد و برنامه های خود را در اولین نشست هم اندیشی مدیران عامل شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی فولاد ارائه نمود.

اولین نشست هم اندیشی مدیران عامل شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی فولاد با ریاست دکتر هاشمی منش برگزار گردید.

  

سرپرست محترم صندوق بازنشستگی فولاد در سخنانی در این نشست اظهار داشت: این نشست با هدف هماهنگی های بیشتر شرکت های تابعه با صندوق و همچنین بررسی گزارش عملکرد این شرکت ها برگزار شده و قرار است به صورت مستمر و در فواصل زمانی منظم تشکیل شود.

 وی افزود: انتظار من از شرکت های تابعه این است که با برنامه ریزی و عملکرد مناسب بتوانند به سوددهی مطلوب برسند.

 

 

 

در این نشست ،معاونان صندوق بازنشستگی فولاد نیز در سخنان جداگانه بر ضرورت هماهنگی شرکت ها با صندوق و بازدهی هر چه بیشتر آنان تاکید نمودند.
در پایان این نشست نیز هر کدام از مدیران عامل شرکت ها گزارشی از وضعیت و برنامه های شرکت متبوع خود ارائه کردند.

 

 

 

 

 

  یونس خسروانی در این نشست به ارائه گزارش تفصیلی وضعیت فعلی و عملکرد  ۶۰ روزه هیئت مدیره شسبد پرداخت و اقدامات صورت گرفته را در راستای اهداف و سیاست های کلان صندوق برشمرد.